2.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 1 – 288.

Matują określone zestawy szachowych bierek. Zbiór zadań pokazujących podstawowe pozycje matowe.

1.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 1 – 8.     Samotna wieża.
Zamatuj czarnego króla wieżą i królem!

2.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 9 – 16.     Dwie wieże.
Zamatuj czarnego króla dwiema wieżami i królem!

3.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 17 – 32.     Samotny hetman.
Zamatuj czarnego króla hetmanem i królem!

4.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 33 – 49.     Goniec.
Zamatuj czarnego króla gońcem, królem i pionkiem!

5.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 50 – 64.     Skoczek.
Zamatuj czarnego króla skoczkiem, królem i pionkiem!

6.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 65 – 72.     Wieża z pionkiem.
Zamatuj czarnego króla wieżą, królem i pionkiem!

7.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 73 – 96.     Hetman z pionami.
Zamatuj czarnego króla hetmanem, królem i pionkami!

8.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 97 – 103.     Pionki.
Zamatuj czarnego króla pionkami! Wykorzystaj promocję pionka, gdy nadarza się na to okazja!

9.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 104 – 112.     Para gońców.
Zamatuj czarnego króla parą gońców i królem!

10.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 113 – 120.     Dwa skoczki.
Zamatuj czarnego króla dwoma skoczkami i królem!

11.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 121 – 128.     Goniec i skoczek.
Zamatuj czarnego króla gońcem, skoczkiem i królem!

12.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 129 – 144.     Hetman i wieża.
Zamatuj czarnego króla hetmanem, wieżą i królem!

13.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 145 – 160.     Dwa hetmany.
Zamatuj czarnego króla dwoma hetmanami i królem!

14.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 161 – 192.     Wieża i goniec.
Zamatuj czarnego króla wieżą, gońcem i królem!

15.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 193 – 224.     Wieża i skoczek.
Zamatuj czarnego króla wieżą, skoczkiem i królem!

16.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 225 – 256.     Hetman i goniec.
Zamatuj czarnego króla hetmanem, gońcem i królem!

17.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 257 – 288.     Hetman i skoczek.
Zamatuj czarnego króla hetmanem, skoczkiem i królem!