Robert Korpalski

7 czerwca 2014, Sala Konferencyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Metodyczna „Szachy w szkole”, Polski Związek Szachowy, Robert Korpalski, wykład, Interaktywny podręcznik szachowy,

V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Metodyczna „Szachy w szkole” Polskiego Związku Szachowego.  Warszawa, 7.06.2014.

I am the author of this online course Chess Puzzles for Children.

I write the content while my former student Michał Ryszard Wójcik is the web administrator and chess programmer.