Mate in one (diversity)

This is a collection of mate-in-one puzzles intended to demonstrate the diversity of mate positions. The first four sets feature positions from the games of chessplayers associated with my chess club throughout the years.

1. Mate in one move (Puzzles 289 – 320)
Look at the checkmates given by: Monika Aksiuczyc (now Monika Krupa), Paweł Babijczuk, Wojciech Babijczuk, Leszek Bajorski, Mateusz Bogdan, Hubert Bogenryter, Szymon Brzechffa, Mariusz Buś, Łukasz Butkiewicz, Maciej Cajbel, Karolina Cheńska i Jakub Chmielewski!

2. Mate in one move (Puzzles 321 – 352)
Look at the checkmates given by: Jakub Chmielewski, Mateusz Chmura, Jarosław Ciszak, Łukasz Dobosz, Mateusz Dobrowolski, Rafał Dobrzański, Paweł Dobrzański, Filip Dowgird, Radomir Dudzic, Monika Krupa i Anna Iwanow (now Anna Kantane)!

3. Mate in one move (Puzzles 353 – 384)
Look at the checkmates given by: Anna Iwanow, Michał Dzikowski, Robert Krzesaj, Patrick Gajdamowicz, Adrian Gajdamowicz, Michał Hołownia, Aleksandra Hołownia, Urszula Grochocińska i Agnieszka Dmochowska!

4. Mate in one move (Puzzles 385 – 416)
Look at the checkmates given by: Agnieszka Dmochowska, Jarosław Gomułka, Leszek Grochociński, Tomasz Januszewski, Michał Kaczmarek, Maria Kaczmarek, Maciej Kaczmarek, Maciej Karpiak, Piotr Klukiewicz, Łukasz Kłykow i Joanna Korpalska!

5. Mate in one move (Puzzles 417 – 448)
Solve these rather hard – sometimes startling – mate-in-one puzzles composed by my daughter Joanna Korpalska and a number of complicated mate-in-one puzzles extracted from real tournament games.