15.     Taktyka.     Słynne zadania i kombinacje.

Zadania interaktywne. Należy dać mata w określonej ilości ruchów w słynnych zadaniach znanych kompozytorów lub zgadywać kolejne posunięcia pięknych kombinacji wykonanych w szachowych partiach.

1.     Słynne zadania.
Zadania interaktywne prezentujące słynne problemy, czyli zadania, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć, skomponowane przez znanych problemistów.

2.     Słynne kombinacje.
Zbiór zadań interaktywnych prezentujących fascynujące kombinacje przeprowadzone w turniejowych partiach. Kombinacja to forsowny wariant (czyli złożony z posunięć z groźbą) z użyciem co najmniej jednego poświęcenia materialnego, który w radykalny i korzystny sposób zmienia obraz gry. Kombinacja ma swój: cel (mat, pat, zdobycie materiału itp.), motyw (coś charakterystycznego w wyglądzie pozycji – najczęściej słabość lub grupa osłabień, co naprowadza na pomysł poszukiwania energicznych działań taktycznych) i środek – inaczej temat (sposób, za pomocą którego wykorzystujemy motyw – na przykład: podwójne uderzenie, odciągnięcie, zaciągnięcie, zlikwidowanie obrońcy, uwolnienie linii lub pola, przesłona, blokowanie).