9.     Daj mata!     Matują określone zestawy szachowych bierek.

Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć za pomocą określonego zestawu bierek.

1.     Wieża.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i królem!

2.     Dwie wieże.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwiema wieżami!

3.     Hetman.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i królem!

4.     Goniec.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i królem!

5.     Skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, skoczkiem i królem!

6.     Goniec z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem, królem i pionkami!

7.     Skoczek z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, skoczkiem, królem i pionkami!

8.     Goniec i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem z pionkami wśród innych figur!

9.     Skoczek i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, skoczkiem z pionkami wśród innych figur!

10.     Wieża z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą z pionkami!

11.     Hetman z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem z pionkami!

12.     Dwie wieże z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwiema wieżami z pionkami!

13.     Wieża i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą wśród innych figur!

13.     Hetman i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem wśród innych figur!

15.     Dwie wieże i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwiema wieżami wśród innych figur!

16.     Pionki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, pionkami i królem!

17.     Para gońców.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, para gońców!

18.     Dwa skoczki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma skoczkami!

19.     Goniec i skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i skoczkiem!

20.     Para gońców z pionkami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, parą gońców z pionkami!

21.     Dwa skoczki z pionkami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma skoczkami z pionkami!

22.     Goniec i skoczek z pionkami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i skoczkiem z pionkami!

23.     Pionki wśród figur.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, pionkami wśród figur!

24.     Parą gońców wśród figur.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, parą gońców wśród figur!

25.     Dwa skoczki wśród figur.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma skoczkami wśród figur!

26.     Goniec i skoczek wśród figur.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i skoczkiem wśród figur!

27.     Hetman i wieża.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i wieżą!

28.     Dwa hetmany.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma hetmanami!

29.     Hetman, wieża, piony.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i wieżą z pionkami!

30.     Dwa hetmany z pionkami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma hetmanami z pionkami!

31.     Hetman, wieża i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i wieżą wśród innych figur!

32.     Dwa hetmany i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma hetmanami wśród innych figur!

33.     Wieża i goniec.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i gońcem!

34.     Wieża, goniec, piony.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i gońcem z pionkami!

35.     Wieża, goniec i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i gońcem wśród innych figur!

36.     Wieża i skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i skoczkiem!

37.     Wieża, skoczek, piony.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i skoczkiem z pionkami!

38.     Wieża, skoczek i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i skoczkiem wśród innych figur!

39.     Hetman i goniec.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i gońcem!

40.     Hetman, goniec, piony.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i gońcem z pionkami!

41.     Hetman, goniec i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i gońcem wśród innych figur!

42.     Hetman i skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i skoczkiem!

43.     Hetman, skoczek, piony.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i skoczkiem z pionkami!

44.     Hetman, skoczek i figury.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i skoczkiem wśród innych figur!