21.     Studia.     Zadany cel osiągają określone zestawy bierek szachowych.

Zadania interaktywne. Należy zgadywać kolejne posunięcia białych, które jako jedyne podtrzymują możliwość osiągnięcia zadanego wyniku – wygranej lub remisu – w studiach pogrupowanych w zależności od zestawu bierek realizujących zadany cel.

1.     Wieża.
Rozwiązuj studia, w których wieża współdziała z królem!

2.     Dwie wieże.
Rozwiązuj studia, w których współdziałają dwie wieże!

3.     Hetman.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała z królem!

4.     Goniec.
Rozwiązuj studia, w których goniec współdziała z królem!

5.     Skoczek.
Rozwiązuj studia, w których skoczek współdziała z królem!

6.     Wieża z pionami.
Rozwiązuj studia, w których wieża współdziała z pionkami!

7.     Hetman z pionami.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała z pionkami!

8.     Pionki.
Rozwiązuj studia, w których pionki współdziałają z królem!

9.     Para gońców.
Rozwiązuj studia prezentujące współdziałanie pary gońców!

10.     Dwa skoczki.
Rozwiązuj studia, w których współdziałają dwa skoczki!

11.     Goniec i skoczek.
Rozwiązuj studia, w których goniec współdziała ze skoczkiem!

12.     Wieża i goniec.
Rozwiązuj studia, w których wieża współdziała z gońcem!

13.     Wieża i skoczek.
Rozwiązuj studia, w których wieża współdziała ze skoczkiem!

14.     Hetman i goniec.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała z gońcem!

15.     Hetman i skoczek.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała ze skoczkiem!

16.     Hetman i wieża.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała z wieżą!